Finnmark fylkesavdeling inviterer til åpent møte for Lys i gamle hus

Publisert 10.04.2024

Vet du om et gammelt hus som bør løftes frem gjennom prosjektet Lys i gamle hus? Vi samles på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest for å få høre mer om Fortidsminneforeningens spennende satsning og også sondere muligheter for et eget Lys i gamle hus prosjekt i Finnmark! Velkommen på lørdag 13.april kl.13.30!

Velkommen til Lys i gamle hus i Finnmark!

Lørdag 13.april kl.13.30 på Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 19, Hammerfest. 

Lys i Gamle Hus er Fortidsminneforeningens prosjekt for bygningsvern og gjenbruk, der hus som står tomme og forfaller kan få ny bruk eller ombruk gjennom istandsetting. Prosjektleder Bianca Wessel vil fortelle om arbeidet, der målet er tilflytting, økt bolyst og klimavennlig gjenbruk av bygningsmassen vi allerede har. Lys i Gamle Hus skal være en møteplass for huseiere, husletere og alle som vil at gamle hus skal tas vare på og brukes.
Pilotprosjektet startet i 2022 og skal gå over tre år. Seks pilotkommuner er i gang.


Arrangement er gratis og starter etter årsmøtet til Finnmark avdeling. Enkel bevertning. Velkommen!!

Følg arrangementet på Facebook og se mer om prosjektet på lysigamlehus.no