Lys i gamle hus Sør-Aurdal, grendemøte i Åsli skolehus 7.april

Publisert 25.03.2024

Søndag 7. april kl 18 : Fortidsminneforeningen Lys i gamle hus, Verne-Vøla og Mitt Sør-Aurdal inviterer til grendemøte i Åsli Skolehus i Hedalen - for å se på hvordan det vesle huset kan reddes og komme i bruk igjen, som en møteplass for lokalsamfunnet, med fastboende og hytteeiere.

Åsli Skole ble bygd i 1894, og det ble foretatt en større ombygging til den form vi ser bygget i dag. Skolen hadde tilhold i bygget frem til våren 1954.

Grenda i Åsli overtok skolebygget i 1957, og det ble de neste 20 årene et fint samlingspunkt for grenda og mange andre i Hedalen, som kunne komme på juletrefester, søndagsskole og andre tilstelninger i dette lille, men sjarmerende huset.

I 1978 ble nok bygget litt for umoderne for sin tid, og aktivitetene ble stort sett flyttet til andre samlingspunkter i bygda. Etter 45 år med lite stell i vær og vind er ikke bygget lenger noe grenda har glede av. Men i det stille har mange ønsket å gjøre noe med dette huset. 

Nå har Fortidsminneforeningen Lys i gamle hus vært på befaring. Innbyggerne i Åsli ønsker at bygget igjen skal bli grendas midtpunkt, og de ønsker derfor å sette i stand bygget, slik at det kan få en nyttefunksjon for både grenda og andre som vil ha et samlingspunkt nord i bygda. Sammen med Mitt Sør-Aurdal inviterer vi nå til grendemøte for å se på hvordan det vesle huset kan reddes og komme i bruk igjen. 

Det inviteres til grendemøte på Åsli Skolehus søndag 7. april kl 18.00. Kle deg etter været ute, da bygget nå ikke har fyringsmuligheter.

Agenda for møtet er videre konstituering, organisasjonsform, økonomi, ønsket bruk, plan for drift og vedlikehold og andre temaer som grendas innbyggere ønsker å drøfte rundt skolehuset.

Spørsmål om møtet og innspill kan sendes til post@mittsoraurdal.no

Olav Kristian Huseby
Prosjektleder
Mitt Sør-Aurdal SA / Lys i gamle hus

 

Sør-Aurdal ligger i området til Fortidsminneforeningens lokallag, Verne-Vøla. Se mer om lokallaget her.