Møt Fortidsminneforeningen under Bykledagane

Publisert 18.07.2023

Bykledagen har blitt til Bykledagane, med program både laurdag 2. og sundag 3. september.
Programmet går føre seg på tre stader i bygda. Fyrste del i bygdetunet Lislestog og Bykle gamle kyrkje like ved. Andre del av programmet ved Dam Sarvsfossen litt lenger nord.
På sundag kan du igjen møte opp ved kyrkja og bli med på kulturminnevandring gjennom kyrkjebygda til Huldereimen (bygdemuseum).
Som frivilleg interesseorganisasjon for kulturmiljøvern og tradisjonshandverk stiller Fortidsminneforeininga opp for fyrste gong i år.
Me håper å sjå dykk og håper at dykk stoppar for å slå av ein liten prat!
Velkommen!