Opplev Skore, trehøgdeloftet og stavkirkemodellen, Setesdal

Publisert 07.05.2024

Søndag 26. mai 2024 skal vi besøke flere interessante steder i Setesdal!

Først vil vi se Haugeburet i Bygland som er den eldste trebygningen i Agder, det er over 800 år gammelt, fra 1217/1218! Tradisjonshåndverker Øyvind Mauren vil fortelle om buret.


Vi vil så besøke den autentiske gården Skore som også ligger i Bygland. Gården er fra 1600-tallet. Her finnes både badstue, bur, stall og høyløe i tillegg til det flotte våningshuset. Eieren, Olav Øygarden, vil vise rundt og fortelle om gården og bygningene der. Gården er under istandsetting og Eystein Greibrokk skal gjøre murerarbeidet. Han blir med og snakker om det.

Eivind Dalseg fra Setesdal Bygningsvernsenteret blir også med. Det er bratt vei opp til gården og begrenset med parkeringsmuligheter der oppe, så det er fint hvis vi kan samordne kjøringa opp dit. Vi organiserer dette før vi kjører fra Haugeburet.
Vi vil også se på det nye trehøgdeloftet som er under arbeid på Helle. Her vil det bli omvisning og foredrag av Eivind Dalseg.

Til slutt vil vi ta en titt på stavkirkemodellen som står på Setesdalsmuseet i Valle. Det er en forskningsmodell som er laget for å gjøre seg kjent med stavkirkekonstruksjon. Den ligner forøvrig på den nye stavkirken som er under planlegging på Rysstad ved siden av Setesdalsmuseet. To av de som har laget modellen, Øyvind Jacob og Øyvind Mauren vil snakke om arbeidet med den og hvorfor den er laget.

PROGRAM FOR DAGEN:
10.30 De som kommer langveis fra møtes ved Evje kiosk-Bua. Vi prøver å samkjøre og fylle opp bilene.
11.30 Vi ser på Haugeburet, Åraksvegen 867, Øyvind Mauren og Eivind Dalseg viser og forteller.
12.00 Omvisning på Skore i Bygland, Åraksvegen 1321. Olav Øygarden, Eivind Dalseg og Eystein Greibrokk bidrar.
13.30 Lunsj på Skore. Enkel mat serveres.
14.45 Vi besøker trehøgdeloftet i Rysstad. Foredrag ved Eivind Dalseg
15.45 Vi ser på stavkirkemodellen. Øyvind Mauren og Øyvind Jacob orienterer.

PRIS:
Gratis, men har du lyst til å gi en gave til foreningens frivillige arbeid kan du det til Vipps 752328.

PÅMELDING / ANNET:
Spørsmål og påmelding til,
Aurora Nilsen: 99 27 89 93
Mona Blix: 41 64 81 68
Gunhild Risdal Konnestad: 47 04 20 89


Vi ser frem til en spennende og innholdsrik dag!
Hjertelig velkommen.


Arrangementet er støttet med tilskudd fra Agder fylkeskommune.