Paneldebatt i Trondheim

Publisert 18.11.2022

Velkommen til panelsamtale om roller og strategier for arkitektur og kulturmiljø!
Vi har invitert med oss Trondheim kommunes by- by- by- roller til en samtale om temaet der vi tar utgangspunkt i revideringen av kommuneplanens arealdel (KPA).
Et samarbeid mellom Trondhjems Arkitektforening og Fortidsminneforeningen
Gjester:
Mette Bye, byantikvar
Are Risto Øyasæter, byarkitekt
Ragna Fagerli, byplansjef
Merete Wist, prosjektleder KPA
Ingrid Solbakken, avdelingsleder byggesak
Kvelden ledes av Samuel Billaud Feragen, leder for Fortidsminneforeningens lokallag i Trondheim.
Sted: Arkitektenes hus, Brattørgata 4
Tidspunkt: Torsdag 24. november, kl. 19–21
Påmelding via Hoopla – først til mølla (70 plasser)
Gratis for medlemmer av TAF eller FMF
100 kr for ikke-medlemmer