Redd et hus. Hvor og hvordan søke støtte til restaurering av gamle bygg.

Publisert 08.09.2023

Informasjonsmøte om støtteordninger og tips til søknadsskriving og søknadsprosessen. Sted: Frøylandssalen, Tysværtunet, Aksdal
Fortidsminneforeningen Haugalandet inviterer til informasjonsmøte om støtteordninger og tips til søknadsskriving og søknadsprosessen.
Sted: Frøylandssalen, Tysværtunet, Aksdal
På programmet:
Rogaland fylkeskommune og Kulturminnefondet informere om sine tilskuddsordninger og gir tips om hva som er viktig å få med i en søknad
Tysvær kommune informere om SMIL-ordning (spesielle miljøtiltak i landbruket)
Haugalandmuseet informere om museets nye rådgivningstjeneste for eiere og forvaltere av eldre bygninger.
Velkommen!
Lenke Facebookarrangement: https://fb.me/e/5PwuAfvof