Seminar: Lærdommer fra Y-blokka

Publisert 27.09.2021

Fremtidsperspektiver på omstridt kulturarv

Hva kan vi lære av Y-blokka og den langvarige konflikten frem mot rivingen i 2020? Debatten var preget av steile fronter; ett år senere har støvet lagt seg. Den 14. oktober 2021 arrangerer Fortidsminneforeningen seminar om Y-blokka med foredrag og diskusjon. Her vil et tverrfaglig utvalg forskere presentere fremtidsrettede perspektiver på vernekampen, bygningen og byrommet. Ved å samle ulike fagområder vil vi bidra til ny kunnskap om mobiliseringen og konflikten, men også om hvordan fremtidens kulturminner kan bevares.

 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj

Send påmelding til: linn@fortidsminneforeningen.no

 

Program

09.00 Kaffe og registrering
09.30 Introduksjon ved Fortidsminneforeningens styreleder Margrethe C. Stang
09.45 Kristin Bergtora Sandvik (UiO) En ikonisk men feilslått mobilisering: På tide å løfte blikket
10.10 Sveinung Krokann Berg (NIKU) Historieløst eller hele historien – om å knekke debattkoden
10.35 Kaffe
10.50 Even Smith Wergeland (AHO) Romlige nevroser: Omgivelser og infrastruktur
11.15 Marte Storhaug Danbolt (Oslo Works) Fragmenter av et monument
11.40 Lunsj
12.40 Espen Johnsen (UiO) Tapet av Y-blokka: Utfordringer med bevaring av ikoniske byggverk
13.05 Diskusjon og spørsmål
13.45 Oppsummering ved Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola H. Fjeldheim
14.00 Slutt

Foredragene vil også bli streamet. Send din påmelding til: linn@fortidsminneforeningen.no og spesifiser om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Det er et begrenset antall plasser.

Seminaret arrangeres i regi av Fortidsminneforeningen med støtte fra Fritt Ord.Om bidragsyterne

Margrethe C. Stang er førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Hun har fulgt rivesaken som styreleder i Fortidsminneforeningen og vil sette vernedebatten inn i en historisk kontekst.

Kristin Bergtora Sandvik er professor i rettssosiologi på Universitetet i Oslo og leder forskningsprosjektet «LAW22JULY: RIPPLES». Hun vil diskutere mobiliseringen for Y-blokka som demokratikamp og se nærmere på hvordan man kan lære av de rettslige strategiene som ble brukt.

Sveinung Krokann Berg er forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning, der han leder prosjektet «Omstridt kulturarv», som tar for seg rivedebatten og de involverte aktørenes kommunikasjon. Han vil reflektere rundt feilslåtte argumenter både for og imot riving av Y-blokka.

Even Smith Wergeland er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har blant annet jobbet med sammenhengen mellom Y-blokka og Arne Garborgs plass. Han vil ta for seg de ulike endringene rundt Y-blokka, med særlig vekt på offentlige rom og infrastruktur.

Marte Storhaug Danbolt er arkitekt i Oslo Works og har skrevet en masteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo der hun har undersøkt historiefortellingene i debatten om Y-blokka. Hun vil diskutere hvordan kunsten, som fragmenter av en tidligere helhet, kan oppfattes i en ny kontekst.

Espen Johnsen er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og har forsket på Erling Viksjøs arkitektur. Han vil reflektere rundt endringer i forståelsen av Y-blokka over tid og hvordan man kan komme i forkant med å identifisere og bevare sentrale byggverk fra den norske modernismen.

Ola H. Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen og har siden 2013 vært en sentral stemme i debatten om Y-blokka. Han vil oppsummere dagens diskusjoner og hvilke lærdommer vi kan ta med oss videre fra debatten rundt Y-blokka.

Ved spørsmål kontakt Linn Willetts Borgen (linn@fortidsminneforeningen.no) eller Bo Alexander Granbo (bo@fortidsminneforeningen.no)