Slåttedugnad på Abborhøgda 2024

Publisert 18.01.2024

Bli med å bevare biologisk mangfold på Abborhøgda!

På Abborhøgda har vi registrert meir enn 94 ulike plantearter. Et kjennetegn for biologisk plantemangfold er at artene vokser i mager jord med lite næring. Skal mangfoldet bevares må det skjøttes på en slik måte at jorden ikke tilføres næring. Det gjør man ved å slå gresset og fjerne det så det ikke komposteres til næringsrik jord. Vi har derfor slåttedugnad hvert år for å bidra til å bevare det store mangfoldet. 

I den anledning inviterer vi til slåttedugnad. En dag på tunet hvor vi sammen raker sammen og fjerner høy, prøver seg på å slå med ljå, spise et skogfinsk måltid og har hyggelig sosialt samvær med andre. Sjelden oppleves en oppgave som så meningsfull når man etter endt slåttedag reiser hjem og vet man har bidratt til å bevare natur.  

Arrangementet er i regi "Adopter et kulturminne", hvor vi legger til rette for frivillig innsats på Fortidsminneforeningens eiendommer. Å delta i frivillig arbeid er viktig bidrag for å holde våre eiendommer i stand, men også en unik mulighet for den enkelte til å delta i meningsfylte aktiviteter.  

Hva trenger vi hjelp til? 

  • Raking 
  • Samle sammen og fjerne høy 
  • Rydde trær og kvister  
  • Ringbarke trær 
  • Slå med ljå  
  • Rydde stien med ryddesag 
  • Kaffe og mat 

Praktisk informasjon

  • Du må ha med arbeidsklær (klær for vær) og arbeidshansker.
  • Rive hvis du har