Velkommen til slåttonn og familiedag på Abborhøgda på Finnskogen søndag 13. august

Publisert 31.07.2023

I samarbeid med DNT inviterer Fortidsminneforeningen til slåttonn på det fredede skogfinnetorpet Abborhøgda. Det blir mulighet for å prøve seg på gammeldags slått, med å slipe ljå, kjøre hest og høyvogn, lage hesjer og høystakker. Aktiviteter for barn og matservering.

Oppmøte søndag 13. august kl. 10. på Abborhøgda og vi holder på til ca. kl. 17.

Skogfinnetorpet Abborhøgda på Finnskogen ligger idyllisk plassert på en høyde i landskapet, omkranset av et kulturlandskap som er typisk for den skogfinske kulturen. Abborhøgda er et sjeldent og viktig kulturminne med et nær intakt gårdstun med ti bygninger og med en mosaikk av jordlapper brukt til dyrking. Vandreruter i området leder inn til dette godt bevarte minnet over den skogfinske kulturen.

Hellig rognetre og særegen byggeskikk. Rogna hadde status som hellig tre i den skogfinske kulturen, og på Abborhøgda rogna et flott tuntre - som også omfattes av fredningen av det viktige kulturlandskapet rundt den skogfinske gården. Abborhøgda var bosatt fra 1790 til 1980-tallet. Gårdstunet består av våningshus, låve, røykstue/badstue, jordkjeller, kokhus, bu, høyløe, grishus, sommerfjøs og vedskjul. Bygningene har ulik alder innenfor et tidsspenn fra seint 1700-tall til tidlig 1900 – der våningshuset ble reist i 1923.

Røykstue og svedjebruk. Røykstue var en del av den skogfinske byggetradisjonen, der huset ble varmet opp med røykovn uten skorstein med et undertak med avtrekkspipe i tre for å slippe røyken ut. Røystua på Abborhøgda kan ha vært brukt som badstue og boligformål. Røykovnen eksisterer ikke lenger i bygget, men sotet himling og åpning for avtrekkspipe er tydelig spor etter bruken. Svedjebruk var en del av skogfinnekulturen og en dyrkingsmåte der grantrær i et område ble felt, tørket og brent. Det ble deretter sådd svedjerug i den næringsrike asken. Svedjebruk krevde stadig nye områder, og etter hvert ble skogfinner åkerbrukere – noe som sees tydelig i de mange jordlappene ved Abborhøgda

Opplevelser i området: Finnskogen er et flott turområde og Finnskogleden går gjennom tunet på Abborhøgda. Her er Finnskogrunden og en historisk vandrerute. Rundt Abborhøgda er det mulighet for overnatting på Lebiko og Kvåho. Norsk Skogfinsk museum ligger i Grue kommune. Museets avdelinger kan besøkes hovedsakelig i juni-august, der man får oppleve livet på Finnskogen i gamle dager og bli kjent med skogfinnenes levekår, tradisjoner og kultur.

Følg med på Facebook Solør Odal lokallag sin Facebookside når det nærmer seg for nærmere informasjon. Velkommen!