Stiftelsesmøte for Fortidsminneforeningen Fredrikstad og Hvaler lokallag

Publisert 17.10.2023

Åpent stiftelsesmøte av nytt lokallag for alle med hjerte for kulturarven i Fredrikstad og på Hvaler.

Kulturminner er viktige for identiteten vår. Hvorfor og hvordan skal vi ta vare på dem? Det hele begynner med kunnskap.
Nå starter Fortidsminneforeningen eget lokallag for Fredrikstad og Hvaler. Alle interesserte er velkommen til stiftelsesmøte på Phønix, Ferjestedsveien 17, onsdag 25. oktober kl. 19.00.

Kveldens program:
- Gerd Marie Ådna ønsker velkommen og forteller om bakgrunnen for ønsket om å opprette et lokallag for Fredrikstad og Hvaler.
- Jens Bakke innleder om Fortidsminneforeningen - om organisasjonen og om foreningens historie nasjonalt og lokalt.
- Lars Ole Klavestad m. fl. foredrar og viser bilder fra kulturmiljøer i distriktet
- spørsmål og innspill fra deltakerne på møtet. Hvor og i hva bør vi engasjere oss?

Det formelle stiftelsesmøtet:
- Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
- vedtak om å stifte lokallag for Fredrikstad og Hvaler
- Vedtekter (se vedlagt utkast basert på foreningens standard for lokallagsvedtekter)
- valg av styre, revisor og valgkomité

 

Velkommen!