Tørrmuringskurs i Sirma i Finnmark

Publisert 23.09.2021

Finnmark avdeling inviterer til kurs i tørrmuring i Tana 2. til 3. oktober. Objektet vi skal jobbe med er et restaurert hus fra 1920 i Sirma som mangler grunnmur

Fortidsminneforeningen i Finnmark har lenge planlagt håndverkskurs.  Nå blir det kurs i tørrsteinmuring i Sirma i Tana 2. – 3. oktober, under forutsetning av kursmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Kurset arrangeres i samarbeid med Tana museum.

Som medlem i foreningen har du prioritert kursplass og redusert kursavgift.

Kurset er interessant både for dem som skal istandsette grunnmurer under gamle hus og driftsbygninger, men også for dem som ønsker å sette opp nye hagemurer og andre forstøtningsmurer.

Det blir fokus på ensidige og doble murer brukt som grunnmur og terrengmur.

Andre tema vi skal innom er:
- grunnarbeid og planlegging
- valg av stein og sortering på byggeplass
- tips og teknikk for bearbeiding av stein
- murestiler, praktiske tips for å oppnå det resultat du ønsker
- bruk av steinverktøy
- renovering og vedlikehold av gamle murer

Objekt for kurset er et hus fra 1920 i Sirma. Huset er restaurert av Arne Graven fra Karasjok og var ferdig i 2015. Huset ble flyttet i forbindelse med restaureringen, men det ble ikke lagt grunnmur under det, så det er bare satt opp på stein. Arne Graven har ønsket at grunnmurarbeidet skulle gjøres som et kurs. Det vil bli brukt lokal stein fra Tana.

Kursleder er Jan Hopland fra Austrheim, som har bred erfaring både fra natursteinsmuring og kurs­virksomhet på dette området. Han har holdt to fulltegnede kurs i regi av Fortidsminneforeningen i Tromsø, og de vurderer å holde flere kurs.

Kurset har en varighet på ca 10-12 timer og går over 2 dager, lørdag og søndag. Det kan være inntil 10 (evt. max 12 ) deltakere.  Noen plasser er forbehold yrkesutøvere.

Kursdeltakerne bes om å ta med eget steinverktøy om de har.

Kursdeltakerne kan bo i hus og hytter i nærheten fra lørdag til søndag. Dersom noen må komme fredag, er det også mulig. Hvis det blir mange deltakere, kan noen bli spurt om å bo på dobbeltrom, men dette må vurderes i forhold til smittevern. Det er plass til evt. campingbil/-vogn på tunet. Det blir felles bespisning i det ene huset. Frokost og lunsj blir laget der, mens middag bestilles utenfra.

Kursavgift inkl.middag og lunsj begge dager er kr 500 for medlemmer og kr 800 for ikke-medlemmer.

Påmelding: finnmark@fortidsminneforeningen.no eller telefon 95 22 21 74