Utdeling av pris for godt bygningsvern - Buskerud

Publisert 03.11.2023

Buskerud fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen deler ut sin årlige vernepris og diplomer for godt vern om fortidens byggeskikk.

Denne utdelingen går til prosjekter som har bidratt til å bevare vår historiske bygningsarv på forbilledlig vis. 

Prisvinner 2023 er: Sommerfrydveien 15, Drammen. Diplom gis til Stranden skole på Ringerike og Norefjord stasjon på Numedalsbanen.