Vindusrestaureringskurs på Jorderik

Publisert 13.05.2020

Lærlinger fra Lærlingsenteret Innlandet deltar på kurs i vindusrestaurering på Jorderik 28. og 29. mai.

Sju lærlinger deltar på kurset som blir avholdt av Kulturminner for alle. Formidler er Chris Nerdal fra Sekel Restaurering AS.

Dette er første tiltak i å gjøre deler av Fortidsminneforeningens istandsetting av kunstnerhjemmet Jorderik i Lillehammer til en arena for formidling av og kompetanseoverføring innen tradisjonshåndverk.

Kurset er ikke åpent for påmelding.