Hvordan redde et hus, og hvem kan klage?

Publisert 06.09.2023

Er du medlem av Fortidsminneforeningen og opptatt av å redde verneverdig kulturarv i ditt nærområde? Bli med på webinar om vernearbeid!

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som jobber med kulturmiljøvern over hele landet. Mange av våre medlemmer jobber med klagesaker på frivillig basis, men hvordan gjøres dette på best mulig måte?

Torsdag 28 september kl 18 til 20 er vi så heldige å få digitalt besøk av Nikolai K. Winge, daglig leder i Holth & Winge. Winge disputerte over doktoravhandlingen «Kampen om arealene» i 2012, som han ble tildelt H.M. Kongens gullmedalje for. Til daglig holder han kurs og forelesninger innen sitt spesialfelt plan- og bygningsrett.

Dette er et eksklusivt tilbud til Fortidsminneforeningens medlemmer, og vil være spesielt relevant for lokallag og fylkesavdelinger som aktivt jobber opp mot kommuner i bygge- og/eller rivesaker.

Kurset vil bl.a. ta for seg skillet mellom juss og politikk i arealforvaltningen, kulturminnehensyn i bygge- og rivningssaker, hva som kan påklages og hvem som kan klage.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Velkommen til en svært lærerik kveld med Nikolai Winge og Fortidsminneforeningen.

Se Rødlista for eksempler på pågående saker som Fortidsminneforeningens medlemmer jobber for å redde.

Er du ikke medlem, men ønsker å delta allikevel? Meld deg inn til vår kampanjepris her!

Hva: Kurs i klageadgang med Nikolai Winge
Når: Torsdag 28 september kl 18-20
Hvor: Teams –Klikk her for å bli med i møtet