Workshop Hjerleid

Publisert 01.02.2021

Ny frist! 15 mars.

Vi søker 25 unge håndverkere (18-30 år), med noe erfaring i bruk av håndverktøy og ønske om å lære mer.

Taket på Laftehuset skal tekkes. I fem dager holdes workshop for unge håndverkere i samarbeid med senter for bygdekultur. 

Det skal legges 2 ulike typer taktekking, begge med never i bunn:

  • Skifertak – villskifer eller rutaskifer
  • Torvtak

På kurset skal vi igjennom disse punktene: 

  1. Sette opp stillas, sikre arbeidsplassen, arbeidsstillinger, HMS
  2. Gå igjennom tekkingsmønster på skifertakene, og vurdere størrelse, tyngde, kvalitet m.m.
  3. Sortere never og legge never på 2 hele tak, med både kanter og møne
  4. Hente mose, kvabb eller leire og torv – og vurdere kvaliteten, mengde, tjukkelse etc
  5. Legge en type skifertak
  6. Legge et tak med never, mose, kvabb, torv

Instruktører: Steinar Moldal, Jon Bojer Godal, Anders Gimse, Jostein Utstumo. 

Når: tirsdag 25.mai - lørdag 29.mai 2021
Hvor: Dovre, Hjerleid Handverksskole
Deltakeravgift: 500 kr, (inkluderer kurs, mat og materialer)  
Overnatting på Toftemo eller Hjerleid (deltaker må ordne dette selv)

Søknadsfrist: 15.mars
Send søknad og CV til: hedda@fortidsminneforeningen.no
Spørsmål: på mail eller mobil

Hedda Skagen Paulson

Avdeling bygningsvern


hedda@fortidsminneforeningen.no
481 28 885