Workshop Stiklestad

Publisert 11.01.2021

Verdal og Steinkjer VGS deltar i uke 3 og 4 på kurs i tradisjonelt trøndersk sperreverk

I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter arrangerer Kulturminner for alle workshop for to skoleklasser. Tema er den lokale byggetradisjonen trøndersk sperreverk. Målet er at hver klasse skal klare å bygge hvert sitt hus på 5 dager. Kurset vil foregår på Den Game Planteskolen.

Formidlerne er:
Johanna Henriksson
Einar Strand
Anders Gimse
Håvard Stuberg