HUSTAD KIRKE

Liten middelalderkirke i et frodig kulturlandskap

Kirken er fra midten av 1100-tallet og ligger i det vakre kulturlandskapet på Inderøy. - Også kjent som «Den Gyldne Omvei» fra E6. Bygningskroppen har i liten grad blitt utsatt for endringer etter middelalderen, og gir derfor et godt inntrykk av bygningen slik den opprinnelig var. Kirken er omgitt av "Kjerkeplanken", et gjerde i laftekonstruksjon som er sjelden i Norge.
63,9668752 11,3479543
Hustadvegen 91, Inderøy, 7670

Inderøy, Trøndelag

Fortidsminneforeningens eie siden 1887.

Godt bevart med elementer fra kirkens lange liv. Hustad kirke ligger ved tunet til gården Vestre Hustad, som i middelalderen var et høvdingsete. Det taler for at kirken ble bygd som privatkirke for høvdingen på Hustad. Kirken består av kor, skip, tårn og tårnfot og har en lengde på 23,8 meter Tømret til takstolene i skipet ble hugget vinteren 1162/63. Trolig er taket i koret noe eldre. Kirken har et uvanlig godt bevart indre og ytre, med elementer fra middelalder, 1600-, 1700- og tidlig 1800-tall.

Stor endring etter reformasjonen. Ombygging av kirkerommet (1650) som følge av reformasjonen er den største endringen kirken har gjennomgått siden den ble oppført. Med denne ombyggingen endret kirken seg fra en åpen bygning med tre innganger til en langkirke med inngang fra vest. Av middelalderinteriøret er det kun alteret i stein som er bevart.

Fra privat eie til Fortidsminneforeningen. Kirken ble auksjonert bort til private eiere i 1723 – 24. I 1838 solgte den siste private eieren kirken til folket i bygda, som pusset den opp. Interiøret ble malt i lyse farger, representative for tida. I 1887 ble kirken nedlagt da en større kirke ble bygget mer sentralt i sognet, og den ble gitt i gave til Fortidsminneforeningen samme år.  

Opplevelser i området. Kirken ligger i et vakkert kulturlandskap rikt på historie og opplevelser. Begrepet «Den gyldne omvei» brukes om Inderøyas mange attraksjoner med gårdsturisme, smaksopplevelser, overnatting og kunstopplevelser.  Fortidsminneforeningen eier også Sakshaug gamle kirke på Inderøy. Historiske Trøndelag. Visitinnherred.no 

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994. "Sakshaug gamle kirke og Hustad kirke. To gudshus fra 1100-tallet", Fortidsminneforeningen 2018.