MUNKEBY KLOSTERRUIN

Spor etter cistenciensermunkenes enkle livsførsel

Klosterruinene ligger avsides og fredelig til, slik cistencienserklostrene gjerne gjorde. Av klosteranlegget er det i dag kun restene av klosterkirken, oppført i stein, som er synlig. Klosteret ble trolig opprettet av engelske munker på siste halvdel av 1100-tallet. Munkeby var ett av fire munkekloster for cistencienserordenen i Norge i middelalderen.
63,7463571 11,3004934
Munkeberget , Levanger , 7600

Levanger, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1967.

Klosterkirkens ruiner og sporene etter klosteranlegget. Bare ruinene etter klosterkirken er synlige spor etter det som var et klosteranlegg. Ruinen viser en kirke i typisk cistercienserfasong med grunnplan formet som et latinsk kors med kapeller på hver side av et rett avsluttet kor. Murene i klosterkirken er for det meste bevart i 1-2 meters høyde, med høyere partier helt i øst og vest. Kirken var i bruk som sognekirke fram til 1589. Klosteret ble trolig nedlagt med opprettelsen av et nytt cistercienserkloster på Tautra i 1207.

Trebygning i flammenes rov. Ingenting er i dag synlig av klosterbygningene, men antikvar L. D. Klüwer registrerte spor av et tresidig bygningsanlegg sør for kirken i 1813. Klosterbygningene må ha vært bygget i tre, og har sammen med kirken dannet en tradisjonell klosterfirkant. I tillegg til de sentrale klosterbygningene med sovesal (dormatorium), samtalesal (parlatorium) og spisesal (refektorium), og har det sannsynligvis også vært andre hus i tilknytning til anlegget, som verksteder, fjøs og låver. Vi vet ikke sikkert når klosterbygningene gikk til grunne, men brannlag i området tyder på at Munkeby kloster ble flammenes rov.

Cisterciensernes klosterliv. Cistercienserne ønsket å vende tilbake til den opprinnelige formen for klosterliv med enkel livsførsel, og der munkene skulle drive med kroppsarbeid. Klostrene ble gjerne grunnlagt på øde steder, og munkene skulle selv dyrke ny jord. Forholdene lå godt til rette for jordbruk ved Munkeby. Rammeverket rundt livet i klostrene var ellers tidebønner i form av gregoriansk sang. - Åtte ganger i døgnet samlet klosterfolket seg derfor til bønn i klosterkirken, og i tillegg samlet munkene seg også i kirken når det ble feiret messe.

Opplevelser i området. Historiske Trøndelag og Innherred er fult av opplevelser - fra middelalderkirkene Sakshaug og Hustad, Stiklestad, trehusbyen Levanger, den Gyldne Omvei på Inderøy til Falstadsenteret og mye mer

Kilder: 
Ekroll, Øystein 2003: Munkeby-Tautra. Cisterciencernes klosterruiner i Trøndelag. Utgitt av Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. Trondheim. 
Hommedal, Alf Tore 1994: "Munkeby kloster", i: En reise gjennom norsk byggekunst. Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen. Oslo.
Lidén, Hans-Emil 1969: "Munkeby kloster ved Levanger", i: Fortidsminneforeningens årbok 1969. Oslo. «Klosteranlegg i Norge. En oversikt».Fortidsminner nr. 68.1987