Invitasjon: Vi ønsker bidrag til Årboken 2021

Publisert 04.01.2021

Call for paper: Åpent tema

Hvilke problemstillinger og funn står sentralt innen kulturminnefeltet akkurat nå? Send oss et kort sammendrag av ditt forslag til vitenskapelig artikkel i Fortidsminneforeningenes årbok 2021 innen 15. januar.

Da Fortidsminneforeningen ble opprettet i 1844 var formålet «at opspore, undersøge og vedligeholde Norske Fortidsmindesmærker […] samt gjøre disse Gjendstande bekjendte for Almeenheden ved Afbildninger og Beskrivelser».

Siste del av dette formålet ble oppfylt gjennom etableringen av Fortidsminneforeningens årbok, som ble trykket for første gang i 1846 og dermed har 175-årsjubileum i 2021. I dag er årboken et av Norges eldste vitenskapelige tidsskrifter.

Call for paper 2021: Åpent tema 

Årbøkene dokumenterte de fremste oppdagelsene fra året som hadde gått. I denne jubileumsutgaven ønsker vi å hedre årbokens røtter gjennom å gi et tilsvarende tidsbilde: Hvilke problemstillinger og funn står sentralt innen kulturminnefeltet akkurat nå?

Temaet er derfor åpent, og redaksjonen ønsker artikkelforslag som tar for seg ferske oppdagelser eller kulturminner som tidligere har vært lite kjent eller omtalt. Vi ønsker også velkommen artikkelforslag som diskuterer aktuelle strømninger i kulturminnefeltet eller bringer inn nye perspektiver på årbokas eller Fortidsminneforeningens historie.

Også kortere notater om nye funn

I tillegg til de vanlige artiklene, ønsker vi i denne årboken å åpne for korte notater, som en honnør til årbokens form de første årene. Notater kan egne seg for avgrensede rapporter om nye funn som kan være av interesse for andre og stimulere til videre undersøkelser.

Send et sammendrag av ditt artikkelforslag på inntil en A4-side til linn@fortidsminneforeningen.no innen 15. januar 2021.

På grunn av lang produksjonstid, må redaksjonen bestemme hovedtrekkene i innholdet i årboka allerede i januar 2021. Utgivelsen er i begynnelsen av desember. Artikkelforfatterne må være forberedt på å ferdigstille sitt stoff - både tekst og bilder - før 1. april.

Artikler til Fortidsminneforeningens årbok honoreres ikke, men forfatterne får en årbok og en PDF-fil av sin egen artikkel.

For mer informasjon, kontakt årbokredaktør Linn Willetts Borgen.

ÅRBOKENS FORFATTERINSTRUKS (PDF)

BESTILLE ÅRBOKEN?

Årboken 2020: Religiøsitetens kulturminner kan bestilles på post@fortidsminneforeningen.no

Pris kr 318 (medlem), kr 368 (ikke-medlem)