Aps nye tanker om bypolitikk redder denne bygården

Publisert 30.10.2020

Verneseier i Trondheim!

Bygården i jugendstil i Elgeseter gate 30B i Trondheim har i flere tiår vært planlagt revet for å gi plass til en ny veitrasé. Nå reddes bygården av et parti som har vært for rivingen - takket være endring i partiets egen bypolitikk.

En av Rødlistas eldste innskrivinger ble vedtatt bevart i bystyret siste uken i oktober, sammen med enda to bygårder i jugendstil i samme gate. I en kommentar i Adresseavisen heter det: «Når Elgeseter gate 4, 6 og 30B blir pusset opp og tatt i bruk, er det gode muligheter for at de blir attraksjoner i en del av Trondheim som vil få nytt liv de neste årene. Vedtaket peker dessuten framover og kan tyde på at mer miljøvennlige holdninger, ikke minst i Arbeiderpartiet, vil styre byutviklingen de neste årene.»

Egen politikk forplikter

Kommentaren løfter også frem det faktum at egen politikk faktisk forplikter: «I tillegg til at mange vil juble over vedtaket, kan vi merke oss at Ap stemte helt i tråd med sin nye bypolitikk. Partiet har vedtatt retningslinjer for bypolitikken som innebærer en kraftig kursendring på flere områder. De vil blant annet ta vare på byens historiske særpreg. Hvis partiet hadde gått inn for å rive noen av de tre bygningene, hadde de stemt i strid med sin nye politikk.»

Fortidsminneforeningens formålsparagraf gir oss to oppgaver: Å redde verneverdige kulturminner samt «å skape allmenn forståelse for verdien av disse». Sånn sett representerer resultatet i denne saken og veien dit begge delene. Å redde enkeltobjekter er viktig, og for i større grad å lykkes med det er det viktig å skape forståelse for at bevaring kan være god byutvikling. Og når denne forståelsen igjen former politikken til et større parti lokalt, ja da er mye vunnet.

Traurig gate kan få nytt liv, Adresseavisen 29.10.2020