Kjære alle medlemmer og kulturminnevernere

Publisert 16.03.2020

Arrangementer blir nå satt på vent, men vi i foreningen står likevel på for fullt for kulturminnene. Ta gjerne kontakt med hovedadministrasjonen eller lokallaget ditt!

Vi følger helsemyndighetenes råd for å bidra til den nasjonale dugnaden for å begrense korona-smitten. Dette vil blant annet påvirke tilgjengeligheten til besøkseiendommene våre de kommende ukene. Også andre typer arrangementer, som kurs og vårens mange årsmøter i fylkesavdelinger og lokallag, blir løpende vurdert utsatt/avlyst. En oversikt finner du her. Mange lokallag gir deg slik informasjon på Facebook. 

At arrangementer blir satt på vent betyr likevel ikke at foreningen legger ned arbeidet! Vi i administrasjonen er på jobb, de fleste fra hjemmekontor, og vi svarer på henvendelser som normalt. Vi følger opp vernesaker i den grad det lar seg gjøre og vil gjerne høre fra deg om du har tips til nye saker vi bør engasjere oss i. Kanskje er dette nettopp tiden for å spre de gode historiene fra kulturminnevernet i sosiale medier og andre kanaler!