Følg oss på veien mot et nytt verdensarvsenter for Urnes

Publisert 18.01.2021

Planlagt åpning i 2024

Hva gjør Urnes stavkirke til verdensarv? Hvordan blir utstillingene? Hva er Urneshagen? Og hvordan skal besøkssenteret se ut? Følg oss på veien mot et ferdig verdensarvsenter - på www.urnesstavkirke.no - den nye nettsiden lansert 18. januar.

Bygda Ornes, der Urnes stavkirke troner på en høyde over Lustrafjorden, er er Venezia i miniatyr: Til denne plassen med 38 innbyggere kommer det hvert år 40 000 besøkende - og halvparten av dem finner veien til den lille stavkirken fra 1130.

For å sikre en bærekraftig turisme rundt denne nasjonalskatten skal det nå bygges et besøkssenter - Urnes verdensarvsenter - der stavkirken og kulturlandskapet skal utgjøre en helhet. "Verden inn i tunet" er et overordnet konsept som skal appellere til både kultur- og naturinteresserte. "Urneshagen" - en gammel eplehage i forlengelse av tomten der senteret skal ligge - og forskingsprosjektet "Treets mester" - der vi skal lage en kopi av Urnesportalen - er viktige elementer. 

Alt dette og mye mer kan du lese om på www.urnesstavkirke.no - den nye nettsiden som lanseres 18. januar 2021. 

Planlagt åpning i 2024

Urnes stavkirke, på UNESCOs verdensarvliste sidan 1979, er et av de mest verdfulle kulturminnene i landet og juvelen i kronen blant Fortidsminneforeningens kulturhistoriske eiendommer.

Miljødirektoratet autoriserte Urnes som verdsarvsenter i oktober 2019 og planene for det nye seneteret er kommet langt. Bygget skal bidra til at ambisjoner og mål for formidling og aktiviteter knyttet til det å oppleve verdensarven blir realisert fullt ut. og til å styrke den lokale forankringen og verdiskapingen.

Følg prosjektet videre!