– Et statsbudsjett blottet for større kulturminne-satsinger

Publisert 12.10.2021

– Stramt og nøkternt, med få påplussinger ut over det å veie opp for prisstigningen, sier Ola H. Fjeldheim.  Nå setter han sin lit til den nye regjeringen.

Bevilgningene til Riksantikvaren reduseres fra 700 millioner kroner til til 668 millioner. En stor del av denne reduksjonen (17 mill.) skyldes mindre penger til fredede bygg i privat eie, noe som er det som mest konkret rammer folk og prosjekter der ute.

– Akkurat dette er svært negativt. Dette er midler som normalt skulle deles ut til ulike prosjekter gjennom fylkeskommunene. Det er et paradoks i en tid da det er stor interesse for å ivareta verneverdige bygg. Kulturminnefondet som gir midler til private eiere opplever rekordhøyt antall søknader. Heller ikke her er det lagt inn noen økning. Min oppfordring til den nye regjeringen er å rette opp i denne uheldige utviklingen umiddelbart, sier Ola H. Fjeldheim.

Mindre midler til private prosjekter får store ringvirkninger lokalt. Beregninger viser at en krone av offentlige midler som bevilges til private istandsettingsprosjekter generer 3,5 kroner i økt økonomisk aktivitet.

Positiv satsing på fartøyvern

Med unntak av økte bevilgninger til bygging av et nytt fartøyvernsenter i Nordheimsund er den utgående regjeringens siste budsjett en flat affære.

– Stramt og nøkternt, med få påplussinger ut over det å veie opp for prisstigningen, sier Fjeldheim.  

LAST NED: Fortidsminneforeningens innspill til statsbudsjett for 2022

Han reagerer spesielt på bevilgningene til istandsetting og sikring av verdifulle kirkebygg. Stortinget bevilget i fjor ekstra til dette formålet i 2021, med intensjon om å ta igjen etter vedlikeholdsetterslep på 10 milliarder kroner de neste ti årene. I budsjettet for 2022 setter Solberg-regjeringen av 20 millioner kroner, noe som er svært lite ambisiøst med tanke på det reelle behovet. Dette oppfyller ikke Stortingets intensjon da satsingen ble vedtatt.  

Forventer å se økning i kommende budsjett

Samtidig velger Fjeldheim å være positiv til hva den nye regjeringen kan få til.

– Særlig Senterpartiet har utarbeidet en omfattende og fremtidsrettet kulturminnepolitikk i sitt partiprogram, noe vi håper og forventer skal synes allerede i den nye regjeringens første budsjett.  

Nå er det stor spenning til den kommende regjeringserklæringen onsdag 13. oktober. Vil vi se konturene av en mer offensiv kulturmiljøpolitikk?

– Her er det alle muligheter for en ny regjering til å ta tak og markere seg.

LES OGSÅ: Forventer en fremtidsrettet kulturminnepolitikk fra ny regjering