Nådde frem: Rivingen av sveitservillaen stoppes inntil videre

Publisert 31.03.2023

Stadsforvalteren har vedtatt oppsettende virkning – at det gyldige rivevedtaket for Storgaten 19 settes på vent til klagen fra Fortidsminneforeningen er behandlet. En stor seier for vårt ferskeste lokallag i Farsund!

Tekst: Trond Rødsmoen

Nyvalgte styreleder Geir Heitmann i Fortidsminneforeningen Farsund lokallag kan innkassere sin første seier på vegne av  – eller i det minste delseier. Klagen på kommunenes vedtak om å rive sveitserhuset i Storgaten 19 for i stedet å etablere P-hus og park ble sendt inn 16. november. Kommunen avviste klagen og saken gikk videre til Statsforvalteren. Der har de nå sett det ulogiske i å behandle en klage dersom huset blir revet i mellomtiden.

«Klagebehandlingen oppleves som lite reell dersom bygget allerede er revet», heter det i Statsforvalterens begrunnelse for å vedta oppsettende virkning.

«Statsforvalteren tar utgangspunkt i at riving av bebyggelsen i Storgaten 19 er et irreversibelt tiltak. Eiendommen er ikke registrert med vern, men inngår sammen med store deler av Farsund sentrum i Riksantikvarens NB! område, som er en liste over kulturmiljøer som er vurdert å være av nasjonal interesse. Rivning før klagebehandlingen har avklart om kommunens vedtak står seg, kan derfor ha relativt vidtrekkende konsekvenser», heter det i vedtaket.

Intenst engasjement fra mange

Dette er naturligvis et kjærkomment pusterom og tilfører vernekampen nytt håp og ny energi. Og det etter flere nedturer de siste månedene. Kampen for å redde Storgaten 19 i Farsund har pågått lenge.

Rivevedtaket kom i 2022; den verneverdige bygningen sentralt i den historiske delen av Farsund skulle bort for å gi plass til parkeringsplasser under bakken og utvidelse av en park. Veien fra kommunens vedtak til plass på Rødlista var kort. Medieoppslagene lokalt har vært mange. Dette er en sak som har engasjert voldsomt. Fortidsminneforeningen har slett ikke stått alene i denne kampen.

Sakens gang byr på inspirasjon og læring for andre som vil engasjere seg i lokale vernesaker: Formelle klager, befaringer, godt arbeid inn mot lokale medier, oppmerksomhetsskapende arrangementer, kontakt med politikere og aktivitet i sosiale medier, for å nevne noe.

Fortidsminneforeningen har engasjert seg på flere nivåer: Klagen ble sendt inn av Agder avdeling, mens Fortidsminneforeningen nasjonalt har søkt Riksantikvaren om midlertidig fredning. I februar kontaktet leder for foreningens bygningsvernsavdeling ordføreren i Farsund med tilbud om å kjøpe og sette i stand huset i regi av programmet Husbruk.

Overfladisk behandling

Tidligere i år ble det også gjennomført en underskriftskampanje som la grunnlag for et innbyggerinitiativ for å få saken gjenopptatt i kommunestyret. Gjennomslag for det siste skapte stor glede og optimisme blant alle som har engasjert seg i denne vernekampen. Nå kunne man få saken til ny behandling – og kanskje kunne nye momenter spille inn!

Men behandlingen av innbyggerinitiativet i kommunestyret 3. mars ble en kalddusj. Etter en kort debatt omtalt som «realitetsbehandling» ble rivevedtaket stående. Alle forslag om å utsette og å utrede saken videre ble nedstemt. Fortidsminneforeningens tilbud om å overta eiendommen ble aldri nevnt. 

«Vi sitter nå med et vedtak om at innbyggerinitiativet er blitt realitetsbehandlet, men så avvist etter en kort debatt. (…) Vi er veldig skuffet – og egentlig litt overrasket – over at kommunestyret valgte å se bort fra alle faginstansene og det store engasjementet, uttalte styreleder Geir Heitmann til lokalavisen Lister24 etter møtet.

Håper saken kan belyses grundig på nytt

Med et gyldig rivevedtak virket situasjonen prekær. Kommunen kunne i realiteten iverksette riving når som helst. Inntil torsdag 30. mars. Da kom meldingen fra Statsforvalteren i Agder om oppsettende virkning; rivevedtaket settes på vent inntil klagen fra Fortidsminneforeningen er behandlet. 

Huset i Storgaten blir stående. Dette er slett ikke en endelig seier, men avgjørelsen gir håp. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket. Noen i kommunen får tid til å tenke seg om, kanskje revurdere.

I Kragerø og Porsgrunn sørger innbyggerne over vakre og kjære gamle bygninger som slukes av flammene. I Farsund velger politikerne helt villet å rive vakre og kjære hus innbyggerne ønsker å bevare. Hus som mange opplever som viktige for stedets dybde, historie og identitet. 

– Vi i Fortidsminneforeningen håper at Statsforvalterens beslutning gjør at hele saken nå kan belyses på en ny og grundig måte, og at politisk ledelse i kommunen ikke lar det gå prestisje i saken, sier Heitmann til Lister24.

Vi gratulerer og berømmer Farsund lokallag, Farsund Byforening og andre lokale krefter med innsatsen så langt. Dette kan ende godt!