Workshop i Bergen 2018

WORKSHOP

Kulturminner for alle arrangerer flere workshop for unge håndverkere. I opptil en uke gis håndverkere og skoleelever mulighet til å jobbe med tradisjonshåndverk.

Vi har to varianter av workshop:

  • En workshop som avholdes på våren og samler håndverkere fra hele landet. Søknadsfrist for deltagelse er 5. mars.
  • En lokal workshop for videregående skoler, avdeling Byggfag. Denne arrangeres i samarbeid med videregående skole.

Er din skole interessert i samarbeid om workshop – ta kontakt!

Nedenfor kan du Lese mer om workshop og melde deg på.

AKTUELT