61,3459179 5,2667001
Straumsnesvegen 5 , Flekke, 6968

LILLINGSTONHEIMEN

Fjaler, Vestland

I 1809 kom Nils Landmark til Tysse i Fjaler som nyutnevnt sorenskriver i Sunnfjord. Han hadde nettopp kjøpt garden av sersjant Trude Nitter, og her satte han opp et stort våningshus satt sammen av noen hus som stod der fra før, og noen som han fikk kjøpt inn fra nærområdet. Så kjøpt av den engelske språkforskeren Claude Lillingston i 1880. Overtatt av Fortidsminneforeningen i 2017.

På eiendommen, ned mot fjorden står en sjøbu. Denne fikk navnet Fruens Havn. Bua er et lite grindebygg fra 1890.

Les mer om Lillingstonheimen under Museum: https://fortidsminneforeningen.no/museum/lillingstonheimen/ 

Kulturminner for allmennheten:
Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane legger opp til et driftskonsept der følgende mål ligger til grunn: «Kulturminneverdiene i eiendommen skal tas vare på, og være tilgjengelig for allmenheten. - Vi vil bruke anlegget til kunnskapsformidling, møteplass, kulturelle formål og lokal mobilisering for bygningsvern. Samt formidling og levendegjøring av Lillingstonheimen sin historie.»

Kompetanseoverføring:
I 2019 ble det gitt midler til kurs i håndhøvling, vindusrestaurering og utskifting av råteskadd kledning på Lillingston. Det ble også arrangert dugnad og kurs i vindusrestaurering for det trønderske studentutvalget i Fortidsminneforeningen. 

I 2020 er det sjøbua Fruens Havn som skal restaureres. Her er det mye å ta tak i, fra utskifting av råteskadet kledning til vindusrestaurering. Det skal også legges nytt undertak. Det inviteres til åpen workshop hvor alle interesserte kan delta.  

LES OM FLERE PROSJEKTER