62,3839317 7,0143891
Stordal Gamle Kyrkje, Stordal, 6250

ROSEKYRKJA

Istandsettelse av Rosekyrkja, Stordal, Møre og Romsdal.

I 2017 ble arbeider begynt for å male Rosekykja utvendig. I 2018 skal arbeidene fullføres.

Stordal gamle kyrkje er del av det lille bygdetunet i Stordalen sammen med tre andre gamle bygg. Interiørene er dekorert med akantusranker og drueklaser, sirkler og roser i solgult og himmelblått. Nederst har veggene måla draperi i grått og svart, og innimellom rosene og rankene er det bibelske scener og motiv i naivistisk stil.

Kulturminner for allmennheten:
Kirken er i bruk som museum. Les mer om Rosekyrkja.

Kompetanseoverføring:
Det ble holdt en fagdag i september 2017 med elevene fra Stordal gamle skole. Den var delt opp i tre deler, maling, omvisning i kirken og tradisjonelle verktøy og matlaging. Det vil igjen bli holde en lignende fagdag i 2018, men i dette tilfellet vil fokuset ligge mer på håndverk, og gi elevene en mulighet til å prøve seg med linolje, kitting og tjærebreing.

LES OM FLERE PROSJEKTER