ÅSSIDA VGS OG RESTAURERINGSLAFT

Lokasjonen for kurset var Spiraltoppen friluftsmuseet tilhørende Drammens museum. 

Kurs i stolpeverkkonstruksjon
I september 2020 arrangerte vi kurs i stolpeverkkonstruksjon for Åssida vgs. i Drammen. Tema for de ti ivrige skoleelevene var tradisjonell stolpeverkskonstruksjon. Elevene ble kjent med håndverktøy som kneppert, hoggjern, handsag og øks. Tradisjonelle fremgangsmåte for oppmåling var også noe elevene fikk lære. 

Siden Knut Olav Dokken var med oss denne uka fikk deltakerne også være med å smi. 

Kurs i restaureringslaft
Parallelt med kurs for elever hadde vi åtte erfarne håndverkere som fikk innblikk i å restaurere en lafta bygning. Det var låven fra Straumen som skulle gjennomgå en stor restaurering og var utgangspunktet for kurset. Flere av deltakerne hadde noe erfaring, men det å komme sammen på kurs, diskutere og øve på metoder for å for eksempel skifte ut tømmer i stående bygg var imøtekomment for håndverkerne. 

 

Samarbeidspartnere for disse kursene var: Drammens Museum. Buskerud Bygningsvernsenter og Riksantikvaren

LES OM FLERE WORKSHOPS