DOVRE 2017

Håndlagskurs er en videreføring av Kulturminner for alle sitt kurs Workshop for unge håndverkere. Kulturminner for alle ble finansiert av Sparebankstiftelsen DNB fra høsten 2016 - sommeren 2021.

I 2017 ble Workshop for unge håndverkere lagt til Hjerleid, samme uke som TREseminaret ble arrangert. Kurset var over 5 dager med temaene materialer og trekvalitet og bygging av tradisjonelle bindingsverkskonstruksjoner, (byggeskikk fra 1850, fjøs og låvebygging 1900-1950). Hver gruppe hadde ansvar for hver sin bindingsverkskonstruksjon med ulik geografisk opprinnelse: fotingsrøst, sveiserrøst og trøndersk sperreverk. 

Deltakerne kom fra hele landet og fikk være med på kveldsforedragene på TRE-seminaret. 

LES OM FLERE WORKSHOPS