58,6289066 8,8529206
Jacob Aalls vei 10, Nesverkveien 240, , Nes Verk, 4934

ROTKNÆR OG GRINDVERK 2022

På håndlagkurset i rotknær og grindverk våren 2022 møttes 25 deltakere fra hele landet til fem dager i strålende sol. 
Kurset fant sted på Næs Jernverk 2-6 mai. 2022

Målsetninger for uka: 

• Bli kjent med Rotkne, uttagning i skog, bearbeiding av emne og bruk i konstruksjon.
• Bli kjent med grindverkskonstruksjon og bruk av tradisjonelle verktøy
• Bli kjent med konstruksjon av valmtak
• Det blir også lynkurs i smiing av spiker!

LES OM FLERE WORKSHOPS