TANGEN VGS

På Tangen VGS i Kristiansand var temaet grovt bindingsverk. Her deltok fire klasser fra byggfag på kurs i 2 uker. Elevene fikk 2,5 dag hver sammen med formidlerne og på slutten av den siste uka stod to bindingsverkkonstruksjoner klare. Underveis i byggingen fikk elevene lære å bruke håndverktøy, noe flere synes var gøy å prøve. Andre synes det var gøy å mestre det å slipe opp verktøyet. 

 

Kurset var et samarbeid med Kristiansand museum og Agder fylkeskommune.

LES OM FLERE WORKSHOPS