FORTIDSMINNEFORENINGENS STUDENTUTVALG TRONDHEIM

Fortidsminneforeningens studentutvalg er for deg som studerer i Trondheim og vil bli kjent med andre som er interessert i kulturminner, bygningsarv og tradisjonshåndverk på tvers av fagdisiplin og studiesteder i byen.

ADRESSE

Ingen Adresse