Julemøte på Tukthuset i Trondheim

Publisert 18.11.2022

På årets julemøte i Den trønderske avdeling tar vi turen til Tukthuset og Lagmannsrettbygningen på Kalvskinnet i Trondheim, hvor det i dag er reetablert fire historiske bygg mellom de to fredete byggene.
Vi får en presentasjon av prosjektet av tiltakshaver Godhavn og arkitektene Arkitekturfabrikken, hvor de går inn på historikk, arkitektoniske redegjørelser, bakgrunn for valg med mer. Etter foredraget vil vi få komme inn i bakgården og til sist avslutter vi med tradisjonell bisp i den gamle delen av Tukthuset!
Prosjektet er nominert til Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2022. I begrunnelsen skriver kommunen: På Kalvskinnet er fire historiske bygg reetablert mellom de fredede bygningene Lagmannsretten og Tukthuset. Det er lagt vekt på å videreføre karakteren fra den gamle trehusbebyggelsen og samtidig skape gode boliger som innfrir moderne krav og behov. Tukthuset er en vellykket gjenskaping av det gamle bygningsvolumet mellom de to bygningene Tukthuset og Lagmannsretten, samt ny bruk av den gamle bebyggelsen. Prosjektet forholder seg svært bevisst til historien og bidrar til et mangfold av boliger i sentrum.
Start kl 1900
Oppmøte: Lagmannsrettsalen, Erling Skakkes gate 60
Arrangementet er gratis, men krever påmelding i Hoopla. Vi trenger oversikt over hvor mange som kommer for å lage nok bisp, og ber dere gi beskjed i god tid om dere har hentet ut billetter som dere ikke kan benytte.
Vi håper også dere vil støtte vårt arbeid for bevaring og formidling av vår felles kulturarv ved å bli medlem i Fortidsminneforeningen!

Foto: Arkitekturfabrikken