Kurs i materialkvalitet og sagteknikker i mai

Publisert 10.02.2023

I samarbeid med Hjerleid Handverksskole arrangerer Fortidsminneforeningen kurs i materialkvalitet og tradisjonelle sagteknikker.

Kurset avholdes på Hjerleid Handverksskole og Bygningshistorisk park på Dovre. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende innføring i materialforståelse, og materialkvalitet. De får prøve ulike sagteknikker og få kjennskap til opplegg og tørking av virke ut fra kvalitet og videre bruk.

Kurset henvender seg til unge håndverkere som ønsker kompetanse på trevirke og forståelse for treets ulike kvaliteter og bruk, samt innføring i sagens historie og betydning for utviklingen av norsk byggeskikk.

Dato: 8-10 mai

Sted: Hjerleid Handverksskole, Dovre

Kursholder: Hans Andreas Lien, Steinar Moldal og Jon Bojer Godal.

Antall plasser: 12

Målgruppe: unge håndverkere

Lunsj og middag er inkludert i prisen

Påmeldingsagift kr 500,-

Overnatting må deltakerne ordne selv, Toftemo kan kontaktes for booking av hytte eller rom.

Kontaktpersoner Fortidsminneforeningen: Christine Sundbø, Hedda Skagen Paulson

Kursinnhold: 

Kurset starter med en teoridel om materialkvalitet, hvordan lese trær, hva skal vi se etter og hvordan bedømme virke.

Vi skal gå fra teori til praksis og utøve vurdering av materialkvalitet i skogen, felle 4 trær, alle deltakerne lager en prøve som legges til tørking. På kursets siste dag skal deltakerne analysere prøvene og regne ut vekstrytme og egenvekt. 

Foredrag om sag, dens historie og betydning for utviklingen av byggeskikk.

Alle deltakerne får prøve ulike sager som oppgangssag, rammesag, bordsag og håndsag.

Opplegg og tørking ut fra kvalitet og videre bruk. Ulike stablemetoder.