Bli med på pilegrimsvandring til Hestad kapell på Olsok

Publisert 04.07.2022

Olsokafta fredag 29.juli kan du bli med og gå den historiske ruta over fjellet frå Markeset i Sogn til Hestad Kapell, der det kl. 19.00 holdes olsokgudsteneste.

Dette er ei historisk vandring i fantastisk natur. Turen tek om lag 8 timar i roleg gange og pilgrimsprogram undervegs. Vel framme er det tid til ein rast og litt mat før vi går inn i Hestad kapell og feirar olsokgudsteneste klokka 19.00. Der vil det bli delt ut «Pilgrimspass» til alle som har vore med på turen over fjellet. Pris inkl. skyss m.m. kr. 200.

Påmelding til frode.skeide@sunnfjordkyrkja.no

For ytterlegare opplysningar kan du og ta kontakt med Åshild Kjelstad Seljesæter tlf. 90 59 09 96 eller asksel@online.no

Les mer om Hestad kapell fra 1805, i Fortidsminneforeningens eie siden 1917