Søknadsfrist: Stipend for unge håndverkere

Publisert 21.03.2019

Kulturminner for alle deler årlig ut 4 stipender til unge lovende tradisjonshåndverkere, hver på kr 25 000. Stipendordningen omfatter øremerkede midler for å dekke deltakelse på egenvalgte kurs på Treseminaret på Dovre og Handverksdagene på Røros.

Stipendordningen omfatter øremerkede midler for å dekke deltakelse på egenvalgte kurs på Treseminaret på Dovre og Handverksdagene på Røros. Midlene omfatter i denne sammenheng kursavgift, transport, losji. Resterende midler som står igjen etter de aktuelle utgiftene kan betraktes som en kompensasjon for tapt arbeidstid. I søknaden vektlegges relevant utdannelse, arbeidserfaring samt personlig engasjement og interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern. Husk å få med kontaktinfo og personalia. 

SØKNADSFRIST: 15. februar 2020
Send inn søknad og CV på e-post til Hedda Skagen Paulson i Kulturminner for alle.
Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.
Epost: hedda@fortidsminneforeningen.no 
tlf: 48 12 88 85

Informasjon om kurs fra 2019 på Røros
Program for TRE-seminaret

Tilbake til Stipend