Jorderik-prosjektet: Nå står interiørene for tur!

Publisert 21.02.2022

– Etter to år med å plukke ned og fra hverandre kjennes det veldig positivt å bygge opp igjen, sier Mathilde Sprovin, prosjektansvarlig for å tilbakeføre dette kulturminnet til sin fordums prakt.

Faktisk så vil denne verneverdige bygningen – kunstnerhjemmet Jorderik på Lillehammer – på noen områder bli enda bedre enn den opprinnelige utgaven. Her er det også brukt krefter og ressurser på å rette opp noen konstruksjonsmessige svakheter fra da bygningen ble reist for 110 år siden.

Time lapse: Vi plukker ned og setter opp atelieret 

Jorderik består av to tømmerbygninger fra rundt 1730 som ble flyttet fra Heidal til Lillehammer og satt sammen til den nåværende bygningen av arkitekt Arnstein Arneberg i 1912. Fortidsminneforeningen kjøpte i 2019 den medtatte eiendommen som pilotprosjekt i en ny måte å drive kulturminnevern på: å overta eiendommer, istandsette dem og så finne ny eier og ny bruk. Pilotprosjektet har nå ført til etableringen av foreningens nye satsing Husbruk.    

FØRSTE ETASJE TILBAKEFØRES

– Utvendig er vi ferdig med det aller meste arbeidet, inkludert istandsettingen av det tidligere så skakke uthuset. Alle vinduene er restaurert og tilbake på plass, se så flott det store buede vinduet som slipper lyset inn i atelieret er blitt, sier Mathilde fornøyd.

Mens første etasje tilbakeføres til slik interiøret var da kunstnerparet Lars Jorde og Christiane Biørn Jorde levde og arbeidet her tidlig på 1900-tallet, vil andre etasje innredes med soverom og moderne bad.

Video: Nytt liv til uthuset på Jorderik

GJENBRUK I PRAKSIS

Murarbeidene er nesten ferdig, og Mathilde Sprovin er veldig fornøyd med smyga, innfestingen av vinduet i muren i kjelleren der det nå er rensket opp og lagt steinheller. Gulvene er ferdig lagt i 1. etasje og planlegging av himlinger er i gang.

– Jorderik er gjenbruk i praksis, målet har hele tiden vært å skifte ut så lite materialer som mulig, understreker Mathilde.

Prosjektet er også et klimaprosjekt. En rapport fra 2021 utført av Asplan Viak viser at Jorderik er en klimavinner: Istandsettingen av den nesten 300 år gamle bygningen gir lavere klimautslipp enn om vi hadde revet og bygget et moderne passivhus – også i et perspektiv på 50-60 år.

Video: Jorderik er sirkulærøkonomi i praksis

Kursarena for unge håndverkere

Underveis i restaureringsprosjektet har eiendommen også vært brukt som kursarena, har har det vært både kurs i vindusrestaurering og kurs i materialevurdering og spunsing da det skjeve uthuset ble rettet opp og istandsatt.  

Målet er å fullføre istandsetting av Jorderik i løpet av 2022. Det utvendige er i hovedsak ferdig, inkludert istandsettingen av uthuset. Det som gjenstår er de innvendige arbeidene, samt tilbakeføringen av hagen. Denne våren blir det flere aktiviteter; kurs i muring der opparbeiding av den opprinnelige hagemuren er oppgaven. Fontenen er sendt til Norges grønne fagskole VEA der restaureringen gjennomføres som et skoleprosjekt. 18. juni inviteres det til sommerfest og åpen dag på Jorderik!

KJØP JORDERIK-KUNST - BIDRA TIL RESTAURERINGEN