Dugnaden ga nytt liv til bygda

Publisert 21.02.2020

Dampskipsekspedisjonen på kaia i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden på Sunnmøre stod til forfall. Ørstad kommune, som eide bygningen, solgte den heldigvis til 10 ekte, bofaste bygningsvernere. Her er noen av bildene fra dette dugnadseventyret.

Av Ivar Moe

Den siste rutebåten gikk her i 1966. Etter hvert tok den nye tiden over, og Sæbø ble  som mange andre bygdesamfunn rammet  av fraflytting. Istandsetting av dampskipsekspedisjonen har vært livgivende for bygda. Den er blitt sentrum for mye sosial aktivitet som konserter og utstillinger. Når bygningen blir helt ferdig skal et av rommene være et slags museum for snøskred, som har rammet dem gjennom tidene.

Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle har gitt penger for sette i stand det gamle skiltet på fronten. Arbeidet skal gjennomføres av Kjell Arna Årseth, malermester som sverger til antikvarisk restaurering. 

SØK MIDLER TIL ISTANDSETTING INNEN 1. MARS

Stiftelse sikrer husets fremtid

Prosjektet startet ved at 10 familier la inn 14 000 kroner hver for å kjøpe bygningen. Da kjøpet var gjennomført grunnla de en stiftelse, og ga huset til stiftelsen. Dette ble gjort for å sikre at huset i fremtiden skal komme bygdefelleskapet til gode gjennom statutter. 

800 000 kroner til taket

De har lagt inn mer enn tusen dugnadstimer, men enn så lange har de bare bokført 300 timer i søknadene til støtte. Ved siden av Fortidsminneforeningens bidrag til prosjektet har de fått god støtte av andre store givere. Her er gjennomført store reparasjoner på hele bygningen, men fremdeles er taket utsatt for råte når vinden står fra en spesiell himmelretning. Til å sikre taket lager de nå et prosjekt som vil koste 800 000 kroner.

Se flere prosjekter som får støtte fra Kulturminner for alle