SØK KURSMIDLER

Har du lyst til å arrangere kurs i tradisjonshåndverk?

Da kan du søke støtte hos oss. Kurset bør ha deltakere som er i målgruppa til prosjektet Håndlag: unge håndverkere 18-30 år.  

Formål:

  • Å formidle tradisjonshåndverk til unge håndverkere.
  • Å rekruttere unge tradisjonshåndverkere.
  • Å redde kulturminner.
  • Å skape lokale møteplasser.

 

Last ned søknadsskjema: Søk kursstøtte og send til oss. 

Hedda Skagen Paulson

Avdeling bygningsvern


hedda@fortidsminneforeningen.no
481 28 885