OSLO OG AKERSHUS

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus skal være en sterk og klar stemme i vernedebatten.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling har en liten administrasjon med tre ansatte. Kontoret ligger på foreningens eiendom, Vøienvolden gård i Maridalsveien 120 i Oslo, og er åpent mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00. Ta kontakt dersom du ønsker å besøke oss utenom ordinær åpningstid.

Alle henvendelser om utleie rettes til utleie@voienvolden.no

Har du generelle spørsmål om avdelingens arbeider eller om rive-/bygge-/reguleringssaker, ta kontakt med daglig leder Elin Hallberg.

Har du spørsmål vedrørende praktisk bygningsvern, relevante kurs og seminarer eller medlemsbladet Fremtid for fortiden, ta kontakt med bygningsvernkonsulent Anne Aarvig Falster

KONTAKT
ADRESSE
  • Vøienvolden gård, Maridalsveien 120
  • 0461 Oslo

Oslo og Akershus avdeling har en liten administrasjon med tre ansatte. Kontoret ligger på foreningens eiendom Vøienvolden gård og er åpent man. til tors. kl. 10.00 til 15.00. Ta kontakt dersom du ønsker å besøke oss utenom ordinær åpningstid.

LOKALLAG
Bærum lokallag Oslo og omegn lokallag Romerike lokallag
EIENDOMMER
BOOKINGS