Rekordmange besøkte våre historiske eiendommer i 2022

Publisert 06.01.2023

Flere besøkte våre attraksjoner i fjor enn i toppåret 2019, en økning på tre prosent. Sammenligner vi med pandemiåret 2021 ser vi nærmest en dobling i antall besøkende.

Tekst: Trond Rødsmoen

Det samlede antallet besøkende til Fortidsminneforeningens museumseiendommer i 2022 havnet på 196.621. Dette er en økning på hele 96,6 prosent fra 2021 og tre prosent høyere enn det siste normalåret 2019 som hadde et besøkstall på rett i underkant av 192.000.

Besøkseiendommen med størst økning i 2022 er Hopperstad stavkirke i Vik i Sogn. Mens daglig leder Kari Wiken Sunde og guidekollegene i 2019 ønsket totalt 15 450 besøkende velkommen, endte tallet i fjor på hele 24 000.

– Vi var nok ikke helt forberedt på denne økningen, det skal jeg innrømme, sider Kari Wiken Sunde med et smil. Hennes 44. sesong som besøksansvarlig ved Hopperstad ble den travleste hun har hatt, men hun gleder seg over å kunne formidle stavkirken hun er så glad i til stadig nye besøkende. Middelalderkirkene Hopperstad og Hove steinkyrkje (også den i foreningens eie) er to av Viks viktigste attraksjoner.

Se alle våre besøkseiendommer her

Cruiseanløpene økte

Cruisetrafikken i Norge er tilbake etter pandemien, noe som merkes ved flere av våre eiendommer. Kvernes stavkirke opplevde også et betydelig vinterbesøk fra Hurtigruten og cruisebåter. Økningen i antall besøkende til Hopperstad skyldes hovedsakelig flere cruiseanløp til Vikøyri, som igjen er en følge av begrensinger i cruisetrafikken videre innover i Aurlandsfjorden til Nærøyfjorden, del av verdensarven Vestnorsk fjordlandskap. Dette resulterte blant annet i at passasjerer fra seks ekstra skipsanløp fant veiet til Hopperstad stavkirke etter at den ordinære sesongen sluttet 18. september. Da var det godt å være rutinert, forteller Wiken Sunde.

Fortidsminneforeningen jobber sammen med Vik kommune om å legge forholdene enda bedre til rette for det økte cruisebesøket som også forventes i 2023.  

Stavkirkene fascinerer

Foreningens åtte stavkirker og Kaupanger stavkirke (som vi ikke eier, men drifter) tiltrakk seg totalt 130 764 besøkende. De fire best besøkte var Borgund (51 742), Hopperstad (ca. 24 000), Urnes (21 854) og Kvernes (14 333).

Med nesten 52 000 besøkende opplevde Borgund stavkirke og besøkssenter i Lærdal i Sogn en liten nedgang fra toppåret 2019, men også en endring i type besøkende, der andelen individuelle turister øker i forhold til andelen grupper. Denne endringer bidrar til en jevnere besøksstrøm, noe som også kan gi en bedre besøksopplevelse. Nedgangen på rundt 4000 besøkende mer enn kompenseres av en økning ved flere andre attraksjoner.

I tillegg til Hopperstad opplevde også stavkirkene Kvernes i Møre og Romsdal og Torpo og Uvdal i tidligere Buskerud en økning i 2022 sammenlignet med 2019. Kulturskatten Nore stavkirke litt lenger ned i Numedal opplevde en nedgang.

Bærekraftig turistfordeling

Mens Borgund stavkirke og besøkssenter fortsatt er den eiendommen som trekker flest turister, er det gledelig at også andre attraksjoner får økende besøk.

– En jevnere fordeling av besøkende til våre eiendommer er ønskelig, dette bidrar til en bærekraftig forvaltning av besøksdriften i de mest besøkte, og bidrar i tillegg til at publikum oppdager de mindre kjente eiendommene og de spennende historiene de kan by på, sier Astrid Galstad, rådgiver for formidling og publikumsutvikling. – Selv om det i hovedsak er ytre faktorer, som omlegging av cruiseanløp og endringer i måten vi ferierer på, som bidrar til dette, så er utviklingen i tråd med den bærekraftstrategien foreningen har lagt for besøksvirksomheten vår. 

Flere av eiendommene opplever et større besøk av barn og unge. Lille Holdhus gamle kirke skiller seg ut med over 3000 elever som har opplevd kirka gjennom året, dette utgjør rundt 50 prosent av besøket.

– Det er et stort mangfold av besøkende til eiendommene våre, fra de langreiste til de som bor i nærområdet. Dette er noe vi jobber aktivt med å utvikle videre, ikke minst gjennom de frivillige, sier Galstad. – De bidrar til at vi kan tilby nye og allsidige aktiviteter for besøkende: Spennende skoleopplegg, konserter, teaterforestillinger, kulturmiljøvandringer, barneformidling, foredrag, julemarkeder og mere til.

Klosterruiner og middelalderslott

Med nesten 200 000 besøkende er Fortidsminneforeningens museum et av landets største friluftsmuseer. Enkelte av eiendommene våre er åpne og tilgjengelige for publikum døgnet og året rundt, som Olavsstøtten på Stiklestad, Tautra klosterruin og Munkeby klosterruin i Trøndelag. Andre baserer seg på en kombinasjon av åpen tilgjengelighet og betalt inngang til arrangementer og opplevelser i sesongen.

Vøienvolden gård på Sagene i Oslo hadde 14 120 besøkende innenfor porten i 2022, en økning fra 11 750 i 2019. Steinvikholm slott i Trøndelag som i sommerukene inviterer til familievennlige Steinvikholmsommer endte på 9252, omtrent som i 2019. Dette var en liten nedgang fra pandemiårene 2020 og 2021 da Norges-ferie ble alternativet for nye grupper.

Og til slutt en liten «hemmelighet» fra Fortidsminneforeningens skattkammer av et friluftsmuseum: Blant våre minst besøkte attraksjoner er Finnesloftet på Voss. Med byggeår 1295 er dette et av landets eldste profane bygninger med en svært spennende historie; gildehall, dramatiske kvinneskjebner, nyoppdagede runeinskripsjoner, alt til angen av tjære. I Finnesloftet tilbys omvisning for grupper som bestilles i forkant. I 2022 endte vi på 992 besøkende, mot 826 i 2019.