Rekordbesøk i 2023: – Eiendommene våre skal bidra til lokal identitet og verdiskaping

Publisert 04.01.2024

Satser på formidling til barn og unge

Utenlandske turister står for mye av økningen på 11 prosent fra 2022 til 2023, men ikke hele. Fortidsminneforeningen satser bevisst på å også trekke lokale besøkende, ikke minst de yngste.

2023 ble et toppår for besøket til Fortidsminneforeningens eiendommer med 213.880 besøkende. Dette er en økning på 11% fra 2022. Størst var økningen ved Borgund stavkirke med rundt 10.000 flere besøkende enn i 2022, der totalt 61.470 besøkte stavkirken.

Foreningens åtte stavkirker, sammen med Kaupanger stavkirke som vi drifter, hadde samlet 145.000 besøkende. Økningen i utenlandsturismen er noe av forklaringen på det gode besøket ved eiendommen under ett, men ikke hele.  

Mange av foreningens eiendommer har lagt vekt på aktiviteter og arrangementer for lokalmiljøet, og dette er en positiv utvikling der Fortidsminneforeningens eiendommer bidrar til lokal identitet, forankring og verdiskaping i vid forstand, sier Astrid Galstad, rådgiver formidling og publikumsutvikling i Fortidsminneforeningen.

Arrangementer trekker lokalbefolkningen

Bak disse arrangementene ligger det et stort engasjement og en betydelig innsats fra foreningens fylkes- og lokallag. Det kan nevnes at det i Logtun kirke på Frosta i Trøndelag har vært arrangert 15 konserter gjennom året, det har vært førjulsarrangementer på flere av eiendommene, slik som Gammeldags jul på Vøienvolden gård i Oslo og Lucia-arrangementer i Kvernes stavkirke i Averøy, Møre og Romsdal og i Urnes stavkirke i Luster, Vestland. Foreningen har i år også startet en ny museums- og formidlingsvirksomhet på Stranges stiftelse i Bergen.

Satser på formidling til barn og unge

Nærmere 20.000 barn og unge har besøkt eiendommene våre, som besøkende sammen med familien eller gjennom skoleopplegg.

Alle barn som kommer til foreningens eiendommer blir møtt med en tilpasset formidling gjennom Fortimus-heftet som deles ut gratis. Dette er et tilbud vi er stolte av å kunne tilby, og som får gode tilbakemeldinger fra både norske og utenlandske besøkende, sier Galstad. 

Galstad trekker også frem svært gode skoleopplegg ved flere av eiendommene, og det er stadig flere som utvikles. Holdhus kirke i Bjørnafjorden i Vestland er den eiendommen med flest skolebesøk; hele 3312 elever fra skoler og leirskolen i nærområdet. Ved Reins kloster i Rissa i Trøndelag arrangeres historisk sommerskole, «Gøy i historien», der barn og unge i bygda får kunnskap gjennom spennende aktiviteter og der de selv også  blir formidlere av historien til klosterruinen.

Gode formidlingstilbud tilpasset læreplaner for skoleverket er det også ved Rosekyrkja i Stordal, stavkirkene Kvernes og Urnes og Steinvikholm slott i Skatval i Trøndelag, for å nevne noen.  

Bak det rekordhøye besøkstallet i 2023 ligger det en stor innsats fra alle som er tilknyttet eiendommene; ansatte, frivillige og samarbeidsparter. Det gjør at Fortidsminneforeningen museum er blant de mest besøkte museene i landet, sier Galstad.

LES OGSÅ: Slåande rik dekor og mange lag med forteljingar: Velkomen til Rosekyrkja i Stordal! 

LES OGSÅ: Urnes verdensarvsenter på statsbudsjettet for 2024